Wywóz nieczystości płynnych

Transport nieczystości płynnych w Dąbrowie Górniczej i okolicach

Transport nieczystości płynnych realizujemy według sprawdzonych procedur. Korzystamy z nowoczesnych pojazdów asenizacyjnych, które gwarantują dokładne oczyszczenie szamba. Zapraszamy!

Oferta

Zapewniamy odpowiednie pojazdy asenizacyjne do odbioru nieczystości — sprzęt do transportu nieczystości jest wyposażony w komplet węży z łącznikami, zawór bezpieczeństwa (chroniący przed zbyt dużym ciśnieniem) oraz szczelny zbiornik.

  • Wywóz szamba przeprowadzamy tak, żeby nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska — specjalistyczny sprzęt, doświadczeni pracownicy i sprawdzona procedura są gwarancją wysokiej jakości naszych usług.
  • Pracę kończymy w stacji zlewnej, w której zostawiamy nieczystości — nowoczesne urządzenie gwarantujące bezpieczne przetrzymanie ścieków. Jest to sprzęt całkowicie zautomatyzowany.

Dlaczego wywyóz nieczystości płynnych jest konieczny?

Regularny wywóz nieczystości płynnych chroni przed uszkodzeniem szamba. Jeśli dojdzie do awarii zbiornika, nieczystości mogą dotrzeć do gleby oraz wód gruntowych, co stanowi duże zagrożenie dla środowiska.  W ściekach znajdują się szkodliwe składniki biologiczne takie jak:

  • wirusy,
  • pierwotniaki,
  • robaki pasożytnicze,
  • grzyby,
  • bakterie.

Uszkodzone szambo nie tylko grozi zanieczyszczeniem pól i ogrodów (w tym roślin, które spożywamy), ale także skażeniem bakteriologicznym i chemicznym wody z własnego ujęcia. W niebezpieczeństwie jest nie tylko właściciel zbiornika, ale także jego najbliżsi sąsiedzi. Prowadzimy wywóz ścieków z szamb przydomowych oraz zakładów produkcyjnych.