Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

Specjalizujemy się w wywozie nieczystości płynnych w okolicach Jaworzna. Dysponujemy nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie sprzętem, dzięki czemu wykonujemy naszą pracę w sposób całkowicie bezpieczny. Wszystkie zlecenia realizujemy w krótkim czasie, dbając o środowisko naturalne. Nieczystości mają bardzo szkodliwy wpływ na naturę, dlatego organizujemy transport nieczystości płynnych zgodnie z wymaganiami ekologicznymi.

Wywóz ścieków w województwie śląskim

Do wywozu ścieków wykorzystujemy pojazdy asenizacyjne przystosowane do sprawnego odbioru nieczystości. Sprzęt jest wyposażony w komplet węży z łącznikami, zawór bezpieczeństwa (chroniący przed zbyt dużym ciśnieniem) oraz szczelny zbiornik. Przeprowadzamy wywóz szamba w taki sposób, aby nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska.

Pracę kończymy w stacji zlewnej, gdzie zostawiamy nieczystości. Nowoczesne i całkowicie zautomatyzowane urządzenie gwarantuje bezpieczne przetrzymanie ścieków. Zatrudniamy pracowników z doświadczeniem w transporcie nieczystości płynnych, którzy przestrzegają wszelkich procedur – to decyduje o jakości usług wywozu ścieków.

Jakie ścieki wywozimy?

Nasza firma zajmuje się wywozem nieczystości płynnych od osób prywatnych i przedsiębiorstw. Możemy również wybierać ścieki przemysłowe pochodzące z zakładów produkcyjnych. Odbieramy biologicznie rozkładalne ścieki, które nie zawierają metali niebezpiecznych, substancji toksycznych i detergentów kationowych. Współpracując z nami, firmy i zakłady nie muszą inwestować we własne oczyszczalnie ścieków. Regularny wywóz szamba chroni przed uszkodzeniem zbiornika, a co z tym idzie – przed awariami i dotarciem nieczystości do wód gruntowych oraz gleby.