Wywóz odpadów komunalnych

Wywóz odpadów komunalnych — terminowy odbiór i bezpieczny transport

Regularny wywóz odpadów komunalnych zapewnia czystość na terenie posesji. Gwarantujemy terminowy odbiór, odpowiednio zabezpieczony transport oraz spełniamy wymogi prawne. Zapraszamy!

Informacje o transporcie

Utylizacja śmieci jest ściśle związana z ich transportem. Tylko właściwie wyposażone pojazdy mogą odebrać różnego rodzaju odpady oraz przewieźć je do punktu recyklingu, składowania czy utylizacji. Współpracujemy wyłącznie z firmami, które mają odpowiednie pozwolenia na utylizację, recykling czy odzysk.

Pojazdy dokładnie przygotowujemy, żeby podczas transportu śmieci nie wypadły na ulicę czy chodnik. Dodatkowo odpady przeznaczone do recyklingu zabezpieczamy przed wymieszaniem z innym rodzajem. Kładziemy nacisk na to, żeby nie narazić środowiska i zdrowia ludzi na niebezpieczeństwo. Mamy wszystkie niezbędne dokumenty (określające rodzaj przewożonych śmieci, pozwolenia i nasze dane) oraz oznaczenia umożliwiające przewóz odpadów. Dysponujemy także atestowanymi pojemnikami i kontenerami na śmieci. Pracownicy wiedzą, jak postępować ze śmieciami różnego rodzaju. Dzięki temu usługę wykonujemy szybko, dokładnie i bezpiecznie.

Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady produkcyjne oraz deweloperów. Pracujemy na terenie Jaworzna oraz okolicznych miejscowości. Gwarantujemy terminy realizacji usługi odpowiadające klientom, atrakcyjne ceny i profesjonalną obsługę. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!