Czy transport nieczystości wymaga specjalnych zezwoleń?

W Polsce, mimo dość dobrze rozwiniętej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nadal jest sporo miejsc, gdzie ścieki bytowe są odprowadzane do tak zwanych zbiorników bezodpływowych. Oczywiście w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia się pod kanalizację, jest jeszcze opcja zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak ze względu na koszty sporo osób decyduje się użytkować znane nam wszystkim szambo, które – jak już zaznaczyliśmy – należy opróżniać. W wielu gminach wymagane jest wręcz posiadanie podpisanej umowy o wywóz nieczystości ciekłych oraz poświadczenie ich regularnego odbioru. Jednak nie każda firma może wystawić odpowiednie dokumenty. Dlaczego? Czy transport nieczystości wymaga specjalnych zezwoleń? Właśnie tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Wywóz nieczystości płynnych – dlaczego jest ważny?

Kiedyś problem z utylizacją nieczystości płynnych, czyli po prostu ścieków, właściwie nie istniał. Ścieki takie były często wypompowywane, gdzie się dało i nikt nie interesował się za bardzo takim problemem. Jednak obecnie świadomość ekologiczna zdecydowanie wzrosła i zdajemy sobie już sprawę z tego, że takie rozwiązanie nie jest ani mądre, ani pożądane. Nie warto szkodzić sobie i swojemu otoczeniu, dlatego wywóz ścieków jest obecnie po prostu koniecznością. Do tego, taki wymóg nie wynika jedynie z dobrych chęci, ale jest już uregulowany prawnie. Wynika to chociażby z art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Warto o tym pamiętać i podchodzić do tego tematu poważnie i rozsądnie. W końcu sam problem ekologii jest bardzo poważny i powinniśmy myśleć o nim wszyscy, ale przy tym działać proekologicznie i oczywiście zgodnie z prawem.

Wymagania dla firm wywożących nieczystości płynne

Mówiąc o wywożeniu ścieków ze swojej posesji, musimy pamiętać, że nie możemy tego robić sami. Wynika to z wielu rzeczy, chociażby z tego, że taki typ nieczystości musi być wywożony specjalnymi pojazdami asenizacyjnymi. Do tego, ścieki bytowe powinny być wywożone do odpowiedniego punktu zlewowego. Chociażby te sprawy pokazują już, że problem wywozu nieczystości płynnych najlepiej zlecić profesjonalnej firmie, która spełnia odpowiednie wymagania. Jednak jak to sprawdzić? Otóż, firmy zajmujące się transportem nieczystości muszą posiadać odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tego typu usług.

Zezwolenie na transport nieczystości – jak i gdzie?

Firma, która chce zajmować się wywozem nieczystości, w tym także nieczystości płynnych, powinna zgłosić się do urzędu miasta lub gminy, na terenie której chcesz świadczyć takie usługi. To właśnie te jednostki administracyjne wydają stosowne pozwolenia na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości. Samo zezwolenie tego typu zostaje wydane, jeśli firma spełnia konkretne wymagania, które regulowane są przez różnego rodzaju ustawy.

Zatem, aby otrzymać takie zezwolenie, trzeba:

  • dysponować odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości;
  • zagwarantować, że wywóz nieczystości będzie odbywał się tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska;
  • wybrać konkretną stację zlewną, która będzie odbierać przewożone nieczystości;
  • nie mieć zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po złożeniu wniosku i sprawdzeniu czy firma faktycznie spełnia wymagania, odpowiedni urząd miasta lub gminy wydaje pozwolenie na wywóz i transport nieczystości, w tym także nieczystości płynnych. Tylko firmy posiadające takie zezwolenie mogą wystawiać dokumenty, o których wspominaliśmy, czyli potwierdzić legalny odbiór i transport naszych ścieków bytowych. Warto więc dokładnie upewnić się, że popisujemy umowę z firmą, która spełnia te wymogi. Tym bardziej, że to po stronie zamawiającego taką usługę leży zadbanie o legalność jej wykonania.

Czy transport nieczystości wymaga specjalnych zezwoleń?