Czym jest szambo? Z czego się składa?

Każde gospodarstwo domowe produkuje ścieki. Są to płynne odpady, które powinny być odpowiednio utylizowane. Odprowadza się je zazwyczaj do kanalizacji, ale, w przypadku jej braku, alternatywę stanowią szamba lub, sporadycznie, oczyszczalnie ścieków. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat szamba.

Co to jest szambo i jak się je opróżnia?

Szambo jest szczelnym, podziemnym i zazwyczaj bezodpływowym zbiornikiem. Odprowadzane są do niego wszystkie ścieki z gospodarstw domowych pochodzące z urządzeń kanalizacyjnych (pralki, toalety, wanny itp.).  Niektóre z nich podłącza się do systemu miejskiej kanalizacji i wtedy pełnią rolę zbiornika retencyjnego. Tradycyjne szamba najczęściej wykonane są z betonu lub żelbetonu i muszą być regularnie opróżniane przez specjalne firmy asenizacyjne oferujące wywóz i utylizację nieczystości. Jeśli poszukujesz tego typu usług na terenie Dąbrowy Górniczej lub w jej okolicach, to koniecznie skorzystaj z oferty  Sako-II. Tylko profesjonalne firmy zapewniają bezpieczną utylizację ścieków. Bardzo istotne jest, by robić to regularnie. Wtedy niebezpieczne nieczystości z szamba nie przedostaną się do gleby czy wód gruntowych. Natomiast samodzielne opróżnianie szamba jest niebezpieczne ze względu na powstający w nim siarkowodór, który bardzo szkodzi zdrowiu i może doprowadzić do zatrucia lub śmierci.

Z czego składa się szambo?

Szambo jest dużym zbiornikiem umieszczonym pod ziemią, który składa się z włazu i wlotu, przez który do środka dostają się nieczystości. Jak już wspomniano, musi być ono szczelne. Istnieją szamba jedno oraz wielokomorowe. Jednokomorowe muszą być opróżniane zazwyczaj co 2-3 tygodnie, natomiast wielokomorowe (najczęściej dwu) dzielą ścieki na płynne i grube. Ścieki płynne wywożone są wtedy około raz na 2 miesiące.

Czym jest szambo? Z czego się składa?