Jak często opróżniać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to najskuteczniejsze i najwygodniejsze rozwiązanie na terenach pozbawionych stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Aby oczyszczalnia funkcjonowała bez zarzutów przez wiele lat należy pamiętać o jej prawidłowej eksploatacji i regularnym oczyszczaniu. Jak określić idealny moment na opróżnienie przydomowego szamba? W jaki sposób sprawdzić, czy w oczyszczalni nie zalega osad nadmierny?

Jak często opróżniać oczyszczalnię?

Informacje odnośnie do opróżniania osadu nadmiernego są zawarte w dokumentach dołączonych do urządzenia. Częstotliwość wykonywania tej czynności jest zależna zarówno od typu oczyszczalni, jak wielkości osadnika. Zazwyczaj producenci nie podają precyzyjnych odstępów czasowych między kolejnymi wyborami osadu. Zdecydowana większość oczyszczalni wymaga wyboru nieczystości 1- 4 razy do roku. To jak często zlecane są usługi asenizacyjne zależy od ładunku zanieczyszczeń dopływających oraz dziennej przepustowości oczyszczalni.

Oczyszczalnie dobierane są na podstawie liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Oczyszczalnie ścieków z typoszeregów różnią się przepustowością oraz dedykowaną liczbą użytkowników. Co za tym idzie, im mniej użytkowników, tym częstotliwość opróżniania oczyszczalni będzie mniejsza.

Jak sprawdzić czy szambo jest pełne?

W książce eksploatacyjnej urządzenia znajdują się wskazówki, które pomogą określić, czy szambo wymaga opróżnienia. W tym celu należy sprawdzić poziom nagromadzenia osadu nadmiernego w bioreaktorze. Aby to zrobić, wystarczy pobrać próbkę ścieków z osadem z komory bioreaktora i odczekać pół godziny. Po tym czasie następuje sedymentacja osadu, czyli opadanie zawiesiny ciała stałego na dno naczynia. Jeżeli zawartość osadu będzie stanowiła prawie połowę roztworu w naczyniu, oznacza to, że zbiornik musi być opróżniony.

Realizacja usług asenizacyjnych

Realizację usług asenizacyjnych należy powierzyć sprawdzonej firmie, która przeprowadzi procedurę z uwzględnieniem zaleceń producenta. Każde urządzenie posiada dedykowaną książki obsługi, która opisuje kolejne etapy opróżniania szamba i instruuje, jakie urządzenia muszą zostać wyłączone przed wyborem osadu. Profesjonalne przedsiębiorstwo asenizacyjne zapewnia najwyższe bezpieczeństwo wykonania usługi.

Wbrew pozorom opróżnianie szamba nie jest łatwym zadaniem. Zbyt szybkie i nieostrożne zdjęcie pokryw zewnętrznych i wewnętrznych może spowodować dekompresję gazów, a co za tym idzie – skurczenie ścian osadnika i emisję niebezpiecznych gazów do atmosfery. Korzystając z usług profesjonalnej firmy, nie ma obawy, że poziom płynów w osadniku obniży się do niebezpiecznej wartości, a praca oczyszczalni zostanie zakłócona.

Jak często opróżniać przydomową oczyszczalnię ścieków?