Co zaliczamy do odpadów komunalnych?

Istota segregacji śmieci wiąże się z tym, że poszczególne gatunki odpadów powinny trafić do określonych punków składowania, utylizacji lub recyklingu, gdzie zostaną przetworzone na nowe materiały. Odpowiednie zarządzanie wymaga wiedzy i konsekwencji działania. Tutaj przeczytasz, jakie odpady według prawa są zaliczane do odpadów komunalnych.

Podział odpadów komunalnych

Odpady komunalne są to odpady powstałe z nieprzemysłowej działalności człowieka, a więc wygenerowane w gospodarstwach domowych. Definicja nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów pochodzących od innych wytwórców, które pod względem charakteru lub składu są podobne do odpadów gospodarstw domowych. Na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), który dzieli je na cztery główne frakcje i odpady zmieszane:

  • papier – do pojemnika w kolorze niebieskim powinny trafiać m.in. opakowania papierowe i kartonowe, tektura, gazety, czasopisma, torby papierowe, zeszyty, ulotki, katalogi;
  • metal i tworzywa sztuczne – do pojemnika żółtego należy wrzucać m.in. puszki, plastikowe butelki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych i środkach czystości, nakrętki, folie aluminiowe, kapsle, opakowania wielomateriałowe;
  • szkło – do pojemnika zielonego (lub białego na szkło bezbarwne) wrzuca się butelki szklane, słoiki oraz inne elementy szklane, które nie są połączone trwale z innymi materiałami;
  • bio – pojemniki koloru brązowego przeznaczone są na resztki jedzenia, skoszoną trawę, liście, trociny, gałęzie itd.;
  • odpady zmieszane – składa się je w koszach czarnych lub zielonych. Są to odpady, których nie można wpasować do powyższej kategorii i z których nie da się odzyskać materiałów w procesie recyklingu.

Ponadto odpady komunalne klasyfikowane są na wiele innych grup, które uwzględniają ich stan skupienia, skład chemiczny, toksyczność, zawartość frakcji organicznej czy przydatność do dalszego przetworzenia.

Co nie należy do odpadów komunalnych?

Definicja odpadów zmieszanych nie oznacza, że można do nich wyrzucać wszystko, co nie jest organiczne, szklane, metalowe, papierowe lub plastikowe. Jeśli chcesz, by wywóz odpadów komunalnych zawsze przebiegał bezproblemowo, nie możesz wrzucać do niego określonych śmieci. Przede wszystkim do zwykłych kontenerów nie powinny trafiać elektrośmieci, czyli zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne. Ze względu na szkodliwe substancje działają one bardzo negatywnie na środowisko, a ponadto w procesie recyklingu pozyskuje się z nich cenne metale. Należy je oddawać w punktach zbierania, które znajdują się w sklepach i marketach. Duże sprzęty AGD można oddać sklepowi przy zakupie takiego samego urządzenia. Do śmieci komunalnych nie wyrzuca się także przeterminowanych leków. Trzeba je oddać do punktu zbiórki w aptece. Odpady komunalne nie uwzględniają także śmieci wielkogabarytowych. Są to przede wszystkim stare meble lub inne duże obiekty. Są one zabierane na określonych zasadach. Do śmietników komunalnych nie powinny trafiać opony i odpady budowlane. Zalicza się do tego przede wszystkim gruz, glazura, tynki, cement, gips, płyty kartonowo-gipsowe, armatura ceramiczna, instalacje metalowe i PCV i stal zbrojeniowa.

Co zaliczamy do odpadów komunalnych?