Na jakie problemy można się natknąć w czasie opróżniania szamba?

Właściwa organizacja opróżniania szamba to obowiązek właściciela nieruchomości. Gmina prowadzi ewidencję bezodpływowych zbiorników na nieczystości i może kontrolować, czy ich zawartość jest należycie usuwana. Opróżnianiem szamba może się zajmować wyłącznie firma, która ma do tego odpowiednie uprawnienia i dysponuje właściwym sprzętem. Jakie problemy mogą się pojawić w czasie opróżniania szamba?

Kłopoty, jakich może doświadczyć firma świadcząca usługi asenizacyjne

Firma zajmująca się opróżnianiem szamba najczęściej doświadcza problemów związanych z lokalizacją oraz organizacją – te dwie kwestie są ze sobą powiązane. Zdarza się (zwłaszcza podczas świadczenia usług dla danego klienta po raz pierwszy), że pracownicy mają problem z dojazdem do punktu, z którego należy odebrać nieczystości. Klient nie poinformował firmy, że będzie musiał się wyposażyć w wyjątkowo długie węże ze względu na lokalizację zbiornika, do którego nie można bezpośrednio dotrzeć. Inna sprawa – związana z organizacją – klient zapomina, że danego dnia jest umówiony odbiór nieczystości i nie zapewnia otwarcia bramy wjazdowej na posesję.

Trudności, jakich może doświadczyć właściciel nieruchomości

Przepisy obowiązujące w Polsce wyraźnie wskazują, że opróżnianie szamba powinno się odbywać adekwatnie do zużycia wody. To zapobiega doprowadzeniu do przepełnienia szamba, przy czym najlepiej kontrolować poziom jego zawartości za pomocą czujników.

Nawiązujemy do tego, bo niestety nie tylko przelanie szamba może się wiązać z nieprzyjemnymi zapachami (przy czym oczywiście wypłynięcie nieczystości to już skrajność, której koniecznie powinniśmy unikać!). W czasie opróżniania szamba wytwarza się podciśnienie generujące wysysanie wody z syfonów w nieruchomości, co również może się wiązać z nieprzyjemnymi zapachami. Temu również możemy jednak na dwa sposoby zapobiec. Możemy uniknąć wysysania wody poprzez montaż tzw. kominka odpowietrzającego na zbiorniku szamba. Inna opcja to stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które wsypuje się do toalet. Owe preparaty poprawiają rozkład zawartości ścieków.

Na jakie problemy można się natknąć w czasie opróżniania szamba?