Jak dokumentowany jest odbiór ścieków?

Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego musi podpisać umowę na jego opróżnianie z firmą, która ma odpowiednie uprawnienia do wypompowywania szamba i transportowania płynnych nieczystości. Jest to uregulowane prawnie. Projekt nowelizacji Prawa wodnego przygotowany w roku 2022 będzie dawał gminom odpowiednie narzędzia do kontrolowania, czy mieszkańcy zawierają odpowiednie umowy i opróżniają szambo zgodnie z przepisami.

Kontrole odbioru ścieków przeprowadzane przez pracowników gminnych. Dopracowanie przepisów

Przeprowadzane w ostatnich latach inspekcje w całej Polsce wykazały wiele różnych nieprawidłowości w sposobie usuwania ciekłych nieczystości przez mieszkańców i też bierność gmin w tym zakresie. Wynika to między innymi z niedopracowania przepisów, w tym brak narzędzi dla gmin do przeprowadzania odpowiednich kontroli. Jak wspomnieliśmy we wstępie, na rok 2022 przygotowano projekt nowelizacji Prawa wodnego oraz innych ustaw, jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy gminni będą mogli przeprowadzać kontrole właściwej dokumentacji, czyli umów na wywóz nieczystości płynnych. Za odmowę lub utrudnianie takich kontroli właścicielowi nieruchomości będzie groziła kara grzywny.

Wymogi dla gmin związane z tzw. ściekową dyrektywą unijną

Zaostrzanie naszych przepisów dotyczących odbioru ścieków wobec właścicieli nieruchomości jest powiązane z zaostrzaniem unijnych przepisów i z wynikami badań przeprowadzanych przez Komisję Europejską. Według tych badań Polska nie wdrożyła tzw. ściekowej dyrektywy unijnej (91/271/EWG) we właściwy sposób. Musimy więc uruchomić odpowiednie środki naprawcze, gdyż Polsce grożą kary finansowe. Gmina może ukarać właścicieli nieruchomości za brak szamba lub przydomowej oczyszczalni, za brak dokumentacji zawarcia umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, ale sama gmina też może zostać ukarana. Przykład: zaproponowane przez resort infrastruktury kary dla gmin w aglomeracji, które do 31 grudnia 2027 r. nie spełnią wszelkich wymogów związanych z obowiązującymi przepisami.

Jak dokumentowany jest odbiór ścieków?