Przepisy związane z opróżnianiem szamba

Szambo to podziemny zbiornik, do którego spływają ścieki kanalizacyjne z urządzeń domowych, jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań na obszarach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej. Budowa szamba do 10 m3 na przydomowej posesji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale wbrew pozorom przepisy związane z opróżnianiem szamba, jego eksploatacją, są dość obszerne. Dlaczego tak jest?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa Prawo wodne

Podstawowe przepisy związane z opróżnianiem szamba w naszym kraju to Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawo wodne. W przepisach ogólnych pierwszej ustawy czytamy, co określa dokument, a to m.in. zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Wszelkie kwestie związane z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi odgórnie reguluje ustawa Prawo budowlane. Nie może więc zdarzyć się, że przepisy dotyczące opróżniania szamba są ze sobą w dwóch miejscach rozbieżne, ale nie znaczy to wcale, można je skoncentrować.

Krajowe przepisy dotyczące opróżniania szamba zgodne z dyrektywami UE

Przepisy związane z opróżnianiem szamba to klasyczny przykład rozrastającej się piramidy regulacji. Właściciel nieruchomości powinien wiedzieć, że by spełnić swój obowiązek dotyczący utrzymania i czystości, powinien nawiązać współpracę z firmą, która ma do tego odpowiednie uprawnienia i dysponuje właściwym sprzętem. Zadaniem gminy jest odpowiednie zadbanie o to, ale jeszcze do niedawna nie było jednoznacznych wskazań, w jaki właściwie sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi być dopasowana do krajowych przepisów, Prawa wodnego, a także do unijnych dyrektyw. Konieczne jest dopracowanie przepisów w taki sposób, by dać gminom odpowiednie narzędzia do weryfikacji, czy mieszkańcy zawierają właściwe umowy i opróżniają szambo z przepisami. Bez możliwości przeprowadzania takich kontroli obowiązujące ustawy nie będą podążać za zaostrzaniem unijnych przepisów.

Przepisy związane z opróżnianiem szamba