Tajniki utylizacji. Co się dzieje z wywożonymi nieczystościami?

Mieszkańcy miast problemów z nieczystościami nie mają, ponieważ lokale podłączone są do sieci kanalizacyjnej, i pozostaje im uiszczać jedynie odpowiednią comiesięczną opłatę. W przypadku budynków oddalonych od sieci miejskiej rozwiązania są dwa. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, której realizacja jest droga i obarczona wieloma wymogami. A także szambo, czyli podziemny pojemnik na nieczystości, które od czasu do czasu należy opróżnić.

W zależności od wielkości zbiornika, a także tempa wytwarzania ścieków, odmienny jest czas wywozu nieczystości. Prędzej czy później należy jednak to zrobić, ponieważ w przeciwnym wypadku dojdzie do tak zwanego wybicia szamba, czyli wylania się nieczystości ze zbiornika, co skutkuje co najmniej nieprzyjemnym zapachem, ale w konsekwencji może doprowadzić do zatrucia gleby czy zalęgnięcia się robactwa, czy roztaczania się wokoło wirusów, bakterii i grzybów oraz rozchodzenia się pasożytów. Wywóz odbywa się w sposób następujący, zostaje zamówiona odpowiednia firma, która przyjeżdża specjalnym pojazdem, do którego zbiornika za pomocą odpowiedniej rury, zostają zassane nieczystości, które kolejno są wywożone poza teren obiektu i utylizowane.

Utylizacja nieczystości

Wybrane przez firmę Sako II z szamba nieczystości muszą być odpowiednio zutylizowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. W przypadku nieczystości pochodzenia poprzemysłowego należy dbać o to, aby kolejne substancje chemiczne nie dostały się do gleby czy zasobów wody pitnej. W przypadku ścieków gospodarczych sprawa jest nieco prostsza. Przede wszystkim utylizowanie nieczystości odbywa się od procesu segregacji, którego celem jest oddzielenie elementów stałych, nieulegających przemianom biologicznym czy chemicznym, od pozostałych. Samych technik utylizacji jest bardzo wiele. W przypadku zastosowania biologicznego oczyszczania to zachodzi ono z użyciem bakterii w środowisku tlenowym lub beztlenowym. Proces ten rozpoczyna przesiewanie przez sita o oczkach średnicy 6 mm, dla odzyskania materiałów stałych. Następnie usuwa się materiały mineralne jak np. piasek. Kolejno dochodzi do sedymentacji, która polega na odczekaniu, aż elementy stałe ścieków oddzielą się od części płynnej, poprzez opadnięcie na dno zbiornika. Kolejnym krokiem jest poddanie ścieków obróbce biologicznej, w czym udział biorą mikroorganizmy. Proces ten trwa nawet kilkanaście godzin, jednak sprawia, że fosfor, azot i zanieczyszczenia roślinne są usuwane. Następnie w kolejnym zbiorniku dochodzi do ponownego osadzania nieczystości. Na sam koniec przepuszcza się ściek przez system filtrów złożonych z piasków i żwirów. Tak oczyszczona woda trafia do ponownego obiegu. Odzyskane wcześniej z szamba np. metale, oczyszczone na odpowiednim etapie, trafiają do recyklingu, a odzyskany piasek do ponownego użytku. Oddzielone nieczystości są suszone i mogą trafić w formie nawozu na pole. Jak więc widać, każdy element ścieku ze szamba może znaleźć zastosowanie i być powtórnie wykorzystany. W wywozie i utylizacji chodzi bowiem o to, by sprawnie i szybko zabrać nieczystości, i równo szybko i sprawnie przekształcić je w całości w nieszkodliwe dla środowiska i jednocześnie użyteczne substancje.

Tajniki utylizacji. Co się dzieje z wywożonymi nieczystościami?